Updates!

Vrienden van de zomer, Liefhebbers van het bier, Behartigers van de zaalsport, Familie van de fuif, Kinderen van de toekomst, Werklieden van de maatschappij! Komt dat zien!

Onze website is aanvuld met alle informatie die je nodig hebt om samen met ons het mooiste weekend van de zomervakantie in te duiken!

We kijken er naar uit jullie te mogen begroeten op onze activiteiten!

Cheerio,

EF 2016 !

Excuusjogging, de solidariteitsloop van Kortenberg

 

 

Een samenwerking van jeugdclub ’t Excuus en de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Tussen 2007 en 2014 organiseerde de GROS 8 keer een Run for Congo, een stratenloop van 5 of 10km, telkens in oktober. De eerste jaren gebeurde dat in samenwerking met atletiekclub ACKO, later op eigen benen. Er was heel wat randanimatie in en rond Colomba. Een aantal keren deden ook de kinderen en de wandelaars hun duit in het zakje ter ondersteuning van projecten in Afrika.Op zijn hoogtepunt trok deze organisatie 700 deelnemers.

Om organisatorische redenen werd dit initiatief de laatste jaren onderbroken.
Niet dat de GROS sindsdien niet actief was, integendeel. De GROS-filmavond aan de vooravond van 1mei wordt stilaan een traditie. In 2016 gingen er voor het eerst ook 2 voorstellingen in het kader van het Afrika-filmfestival door in Kortenberg. Er was het recente SAPUKAI-optreden rond het thema oorlog, vrede en vluchtelingen, met deelname van 3 Kortenbergse koren. Er zijn de zeer succesvolle 11.11.11-campagnes. Er is de participatie van de GROS aan de Fair-Trade trekkersgroep die probeert van Kortenberg een Fair-Trade gemeente te maken.

Toch bleef er iets knagen…. toen bleek dat jeugdhuis ’t Excuus binnen de complexe organisatie van hun succesvolle zomerse Excuusfeesten moeite ondervond om voldoende seingevers voor de jogging op te trommelen en zij ons voorstelden samen te werken heeft de GROS niet getwijfeld om zijn vrijwilligers in te schakelen!

De excuusjogging wordt “ de solidariteitsloop van Kortenberg” Wat houdt dit in?

-een belangrijk deel van de opbrengst gaat naar de door GROS-Kortenberg gesteunde projecten: twee scholen en een ziekenhuis + coöperatieve ziekteverzekering in DR Congo, een school in Uganda, één in Nepal en één op Madagascar.

-er zal op vrijdagavond 29 juli info gegeven worden over de gesteunde projecten, de rest van de GROS-werking en over het initiatief Kortenberg FairTrade-gemeente

-we hopen dat de Kortenbergse traditie van samengaan van sportieve prestaties en solidariteit in ere hersteld wordt!

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Kortenberg